Patientsikkerhed

Information til patienter om utilsigtede hændelser

Patienterne informeres om utilsigtede hændelser gennem pjecen

”Hjælp os med at blive endnu bedre”

https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.